Studia magisterskie z psychologii ukończyłam w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (specjalizacja kliniczna). Zdobytą wiedzę poszerzałam w Lubelskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie w oparciu o własne badania prowadzone
w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie nadano mi stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej.

Ukończyłam czteroletnie Studia Podyplomowe z zakresu psychoterapii przygotowujące do certyfikatu psychoterapeuty w Collegium Medicum przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie - Szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w różnych kursach z zakresu pomocy psychologicznej
i psychoterapii. Jestem uczestnikiem czteroletniej Specjalizacji w dziedzinie "Psychologii Klinicznej" prowadzonej przez Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam podczas pracy klinicznej w:

Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Oddział Ogólnopsychiatryczny
Oddział Nerwic i Zaburzeń Odżywiania

Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie
Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej
Oddział Psychiatryczny Dzienny

Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Radomiu.

W celu rezerwacji wizyty proszę o kontakt
tel.: 501 312 051

projekt, wykonanie oraz pozycjonowanie www.sitepark.pl