"Potrzeby emocjonalne a korzystanie z portalu społecznościowego przez młodzież"
Beata Pawłowska, Monika Lekan, Krzysztof Międlar, Karolina Biały-Międlar, Paula Fijałkowska, Marta Landman Current Problems of Psychiatry
http://www.cppsych.umlub.pl/issues/vol13/no4/a07/

"Nasilenie potrzeb emocjonalnych u kobiet z guzami jajnika i mięśniakami macicy"
Beata Pawłowska, Krzysztof Międlar, Karolina Biały-Międlar, Monika Lekan, Paula Fijałkowska, Marta Landman Current Problems of Psychiatry
http://www.cppsych.umlub.pl/issues/vol13/no4/a08/

"Rehabilitacja psychiatryczna osób z rozpoznaniem schizofrenii – przegląd wybranych metod"
Paula Fijałkowska, Edward Lewczuk, Beata Pawłowska, Current Problems of Psychiatry
http://www.cppsych.umlub.pl/issues/vol13/no1/a09/

"Zmiany w zakresie funkcjonowania psychospołecznego u osób z rozpoznaniem schizofrenii objętych systemem rehabilitacji psychiatrycznej"
Paula Fijałkowska-Kiecka
http://dlibra.umlub.pl:8080/dlibra/docmetadata?from=rss&id=3102

W celu rezerwacji wizyty proszę o kontakt
tel.: 501 312 051

projekt, wykonanie oraz pozycjonowanie www.sitepark.pl